អំពូល LED 40 ហ្វីត

យើងផលិតទូជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។នេះ​ជា​ទូ​កុងតឺន័រ​ប្រវែង ៤០ ហ្វីត ដែល​យើង​ទើប​នឹង​ចេញ​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ទេ។យើងមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយជាង

100 ប្រទេស និងត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយអតិថិជននៅអឺរ៉ុប អាមេរិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាស៊ី។

០២ ០៣ ០៤


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០២-០២-២០២៣